Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi

Günümüzde erken yaşta verilen yabancı dil eğitimi büyük önem kazanmıştır ve yabancı dil eğitiminin bilişsel gelişime de olan katkısı araştırmacılar ve dil bilimciler tarafından kabul edilmektedir. Okul öncesi dönemde dil edinimi becerisinin kazandırılması ise bütün gelişim alanları için olduğu kadar elzemdir. Bu dönemde öncelikli hedef çocukların yabancı dillerin ve kültürlerin varlığından haberdar olup bunlara karşı pozitif bir tutum geliştirmesidir. Bu sayede çocuklar farklılıklara karşı hoşgörülü ve iletişim becerileri yüksek bireyler olarak yetişmektedir. Yani okul öncesi dönemde yabancı dil kazanımı çocukların sosyal, bireysel ve bilişsel gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Eğitim kurumu seçimlerinde en önemli kriterlerden biri de verilen İngilizce eğitimin niteliği haline gelmiştir. Renkli Bireyler Çocuk Evi’nde yabancı dil eğitimi Callan Metodu ile temellendirilmektedir.

Callan Metodu Nedir?

Peki Callan Metodu nedir? Callan Metodu standart dil eğitimlerinden çok farklı ve çocukları tamamen İngilizce konuşmaya odaklayan, anadilimizi öğrenmemizi sağlayan işitsel öğrenme prensiplerine ağırlık veren dünyaca ünlü bir sistemdir. Bu sistemle çocuklarımız sık sık yapılan tekrarlar sonucu derste refleksif konuşmaya alışmakta, geçirdikleri bilinçaltı süreçlerle dilde kod değiştirerek kendileri bile fark etmeden iletişimi başlatmakta ve başlatılan iletişimi sürdürebilmektedir. İlerleyen dönemlerde ise aldıkları eğitim sayesinde kariyer yapılandırmaları çok daha sağlıklı olacaktır. Birçok yetişkinin yaşadığı anadilde düşünüp konuşurken çeviri yapmaya çalışma sorunsalını çocuklarımız deneyimlemeyecek, Callan Metodu sayesinde İngilizceyi akıcı şekilde konuşabileceklerdir.

Renkli Bireyler’de İletişimsel İngilizce Eğitimi

Geleneksel sistem içerisinde yıllardır gramer temelli ve okul öncesi dönemde yalnızca kelime bazında verilen dil eğitimi maalesef çocuklarımızın İngilizce iletişim kurabilmesini ve birer dünya vatandaşı olmalarını sağlamamaktadır. Kurumumuzda Callan Metodu, Montessori eğitimi içine entegre edilerek çocuklarımızın hem yabancı dile ve farklı kültürlere karşı olumlu bir tutum geliştirmesi hem de İngilizceyi etkin şekilde kullanabilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca İngilizce eğitim müzik-hareket, oyun, sanat gibi bileşenlerle desteklenmektedir. Çocukların çekinmeden ve hata yapma endişesi duymadan İngilizce iletişimi doğal süreçlerine dahil edebilmeleri hedeflenmektedir.

İngilizce öğretmenlerimiz Londra’dan gelen Callan Method Organisation eğitmeni Alison Jones tarafından verilen 35 saatlik bir eğitim sürecini tamamlamış ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalarını almış, çocuklarla çalışma konusunda tecrübeli öğretmenlerdir. Callan eğitimi okulumuzda bulunan iki İngilizce atölyesinde gerçekleşmekte ve atölyelerimizde ayrıca sunumu İngilizce yapılmak üzere Montessori materyalleri de bulunmaktadır. Bunların yanı sıra programımızda her ay “Applied Language Activity” başlığı ile pekiştirici ve eğlenceli bahçe etkinlikleri, mutfak etkinlikleri, drama gibi aktivitelere yer verilmektedir.